De Hogelandster Energie Cooperatie

Privacyverklaring

De Hogelandster Energie Coöperatie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De Hogelandster Energie Coöperatie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de Hogelandster Energie Coöperatie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de Hogelandster Energie Coöperatie verstrekt. De Hogelandster Energie Coöperatie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres
 • Uw bankrekeningnummer

Waarom de Hogelandster Energie Coöperatie gegevens nodig heeft

De Hogelandster Energie Coöperatie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan de Hogelandster Energie Coöperatie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het kopen van zon-certificaten van de coöperatie.

Tot slot kan de Hogelandster Energie Coöperatie uw persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief te kunnen versturen indien u zich daarvoor heeft aangemeld.

Hoe lang de Hogelandster Energie Coöperatie gegevens bewaart

De Hogelandster Energie Coöperatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Delen met anderen

De Hogelandster Energie Coöperatie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • De hosting van de website
 • De hosting van de (financiële) administratie
 • De hosting van de nieuwsbrief
 • Ook voor het aanleveren van deelnemerslijsten aan RVO, de subsidiërende instantie voor de Subsidie op Coöperatieve Energie en voor de registratie als klant bij energiemaatschappijen gebruiken we uw gegevens.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Google Analytics

De Hogelandster Energie Coöperatie maakt gebruik van Google Analytics. Hiermee verzamelen wij anonieme (niet naar IP-adres te herleiden) informatie over het surfgedrag van de bezoekers op onze websites. Hiermee monitoren we het verkeer en optimaliseren we de gebruikerservaring op onze websites.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar welkom@hogelandstroom.nl. De Hogelandster Energie Coöperatie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

De Hogelandster Energie Coöperatie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en committeren zich aan deze privacyverklaring door een vrijwilligersverklaring te tekenen;
 • De website van de Hogelandster Energie Coöperatie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via welkom@hogelandstroom.nl.

www.hogelandstroom.nl is een website van de Hogelandster Energie Coöperatie. De Hogelandster Energie Coöperatie is als volgt te bereiken:

Schouwerzijlsterweg 4

9961 TA Mensingeweer

KvK: 64041085

Telefoon: 06-22404035 (Jan Hink, voorzitter)

E-mailadres: welkom@hogelandstroom.nl