De Hogelandster Energie Cooperatie

Mooie samenwerking Stichting Groen Gasthuis en de Hogelandster Energie Coöperatie.

17-12-2020

Op vrijdag 11 december ondertekende bestuurslid Vincent Fennis van Stichting Het Groen Gasthuis in Warffum een contract waarmee de Stichting gratis 10 certificaten krijgt in het zonneproject Den Andel, ter waarde van 990 euro. Hiermee zal de Stichting gedurende 15 jaar deelnemen in dit project, wat een flinke teruggave van de energiebelasting oplevert.

De Hogelandster Energie Cooperatie en de Stichting Groen Gasthuis onderstrepen hiermee hun gemeenschappelijke doelen: zelf zorgen voor kracht in de regio.

Het Groen Gasthuis is een kleinschalige woonzorgvoorziening voor 16 mensen met dementie en geheugenproblemen, gehuisvest in Villa Welgelegen in Warffum. Het prachtige pand is onlangs gerenoveerd. Met zijn deskundige zorgmedewerkers en parkachtige, groene tuin rondom biedt Het Groen Gasthuis zijn bewoners een aandachtvolle, veilige omgeving die hun welbevinden bevordert. Het Groen Gasthuis voelt zich nauw verbonden met zijn omgeving en is daarmee een waardevolle aanvulling op het zorgaanbod op het Hogeland.

De Hogelandster Energie Cooperatie werkt aan het gezamenlijk opwekken van de energie die we hier in de gemeente zelf gebruiken. De coöperatie heeft nu twee collectieve daken, een in Zuurdijk en een in Den Andel. In 2021 wordt het derde dak gerealiseerd, op het dak van het Oldeheem in Kloosterburen.

Op de foto Vincent Fennis en Marianne te Velde bij de ondertekening.