De Hogelandster Energie Cooperatie

7 december Informatieavond Energie in Nicolaaskerk Kloosterburen

29-11-2023

Na een succesvolle bijeenkomst in Eenrum op 14 november jl., is er op 7 december weer een informatieavond energie, dit keer in de Nicolaaskerk Kloosterburen. Het is een initiatief van de Groninger Energie Koepel. Uiteraard is de toegang vrij, en we hopen veel mensen te begroeten.

Medewerkers van de Groninger Energie Koepel (de GrEK) zullen u welkom heten. De avond zal worden ingeleid door de Hogelandster Energie Coöperatie.

Op deze avond komen vele aspecten van energie aan bod, met als eerste een presentatie door Technisch Expert Jansen over Zonnepanelen. In de pauze is er ruimschoots gelegenheid om met elkaar en met de sprekers van gedachten te wisselen.

Na de pauze zal BEVO Isolaties & Duurzaamheid ingaan op waar het mee begint: besparen door onder andere te isoleren.

Vervolgens komen de ENERGIECOACHES aan bod, en is er een inspirerende start van VIJF DORPEN VERDUURZAMEN door Paul Vreuls.

Ook na afloop is er ruim gelegenheid voor vragen en discussie over de mogelijkheden. De avond duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Dus: 7 december, 19.30 uur, in de Nicolaaskerk!