De Hogelandster Energie Cooperatie

Manifest Duurzaam Hogeland

05-03-2020

Manifest Duurzaam Hogeland.

We hebben de afgelopen tijd niet stil gezeten, ondanks de onduidelijke berichten uit De Haag. De HEC heeft het initiatief genomen om te komen tot een energievisie voor het Hogeland. We hebben alle energie coöperaties op het Hogeland gevraagd met ons mee te denken. Gezamenlijk hebben we een manifest opgesteld waarin we de koers naar een CO2-neutraal Hogeland schetsen. Daar is nog heel wat voor nodig! Na de komende gemeenteraadsverkiezingen zullen concrete stappen moeten worden gezet voor meer (duurzame) energie in een duurzaam Hogeland, waarbij de lokale gemeenschap steeds nauw betrokken is.

Debat avond

Om de politieke partijen voor de verkiezingen al te betrekken bij onze plannen hebben wij een energiedebat georganiseerd op dinsdagavond 30 oktober in Winsum. Als u mee wilt luisteren en praten over dit onderwerp, kunt u zich bij ons melden. We horen graag van u.

Nieuwsgierig naar de inhoud van ons Manifest?

Klik hier om het te lezen: Manifest Duurzaam Hogeland